Simple record

dc.contributor.advisorBarandiaran Arteaga, Alexander
dc.contributor.advisorLarrea Hermida, Iñaki
dc.contributor.authorArregi Landa, Itziar
dc.date.accessioned2020-07-20T15:30:55Z
dc.date.available2020-07-20T15:30:55Z
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-07-16
dc.identifier.otherhttps://katalogoa.mondragon.edu/janium-bin/janium_login_opac.pl?find&ficha_no=159405en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11984/1792
dc.description.abstractJolasa gako da haurraren garapenerako. Hala ere, modu askotara ulertzen da eta bultzatzen da jolasa eskolan. Egoera hori aintzat hartuta, lan honen helburua da Haur Hezkuntzako geletan jolasa nolakoa den deskribatzea alde batetik, eta jolaserako umeek dituzten aukerak eta testuingurua deskribatzea bestetik. Horretarako, paradigma interpretatibotik kasu azterketa bat planteatu da eta kontuan izan dira eskola bateko bi urtetik sei urtetara arteko haur guztiak eta tutore guztiak. Kasuan azaldu den jolasak dimentsio kognitibo, sozial eta motorearen arabera ezaugarri propioak izan ditu; baita denbora, espazio eta materialen erabilera jakina ere. Ezaugarri eta erabilera horiek guztiak lotuta azaldu dira eskaini den testuinguruarekin eta irakasleen esku hartzearekin. Zentzu horretan, etorkizunerako hobekuntza gako batzuk identifikatu dira jolaserako aukera aberatsagoa eskaini ahal izateko.eu
dc.description.abstractEl juego es clave para el desarrollo de las niñas y los niños. Aun así, en el ámbito de la escuela se entiende y se fomenta el juego de diversas formas. Teniendo en cuenta esta diversidad, el objetivo de este estudio es, por un lado, describir las características del juego en las aulas de Educación Infantil, y, por otro lado, describir el contexto y las opciones para jugar. Para ello, desde el paradigma interpretativo, se ha desarrollado un estudio de caso. En concreto, se ha estudiado el juego libre de un centro de Educación Infantil, donde han participado todo el alumnado de entre dos y seis años, junto con todas sus tutoras. Se ha hallado que el juego muestra características propias respecto a las dimensiones cognitiva, social y motora, así como al uso del espacio, tiempo y materiales. Dichas características y usos se han asociado al contexto ofrecido y a las intervenciones de las educadoras; se han identificado claves para la mejora.es
dc.description.abstractPlay is a key aspect for the child’s development. However, play is understood and encouraged in many different ways at Early Childhood Education centres. Given this situation, the aim of this work is to describe how children play in classrooms, on the one hand; and to describe the possibilities and context of play for children, on the other. To this end, an interpretative paradigm and a case study have been proposed: all children and teachers between the ages of two and six in one ECE have been considered. The play described in this case has its own characteristics according to the cognitive, social and motor dimensions; as well as to the use of time, space and materials. All of these features and uses have been explained in relation to a given context and teacher´s interventions, and some key areas for future improvement have been identified.en
dc.format.extent640en
dc.language.isoeusen
dc.publisherMondragon Unibertsitatea. Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateaen
dc.rights© Itziar Arregi Landaen
dc.subjectDesarrollo de los niñoses
dc.subjectJuego librees
dc.subjectEducación Infantiles
dc.title2-6 adin tarteko haurren jolas libreari buruzko kasu azterketa bateu
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen
dcterms.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen
local.contributor.groupBerrikuntza eta esku-hartzea hezkuntza inklusiboaneu
local.description.degreeDoktoretza programa Berrikuntza eta esku-hartzea hezkuntzaneu
local.description.responsabilityPresidencia: Maria Pilar Aristizabal Llorente (UPV/EHU Euskal Herriko Unibertsitatea); Vocalía: Elena Lopez de Arana Prado (UAM Universidad Autónoma de Madrid); Secretaría: Agurtzane Martinez Gorrochategui (Mondragon Unibertsitatea)es


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Simple record