Simple record

dc.contributor.advisorImaz Agirre, Ainara
dc.contributor.advisorEsteve Mon, Francesc
dc.contributor.authorGarcía Blázquez, Itziar
dc.date.accessioned2021-09-06T14:51:48Z
dc.date.available2021-09-06T14:51:48Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-07-22
dc.identifier.otherhttps://katalogoa.mondragon.edu/janium-bin/janium_login_opac.pl?find&ficha_no=164557en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11984/5368
dc.description.abstractDigital competence has become a vital component of education in the 21st century and, as such, students need to be trained to meet its demands. In the Basque region of Spain, a digital competence exit profile for secondary school students has been defined, which is intended to be used alongside a newly created educational resource called EKI. There is scarce research that takes into account an educational resource to deal with digital competence. The study is based on the premise that EKI educational resource is an innovative educational resource whereby secondary school students develop their digital competence, and that digital competence is considered a crosscurricular competence for secondary school students. The overall aim of the dissertation is to analyse whether the use of EKI educational resource is sufficient to achieve the digital competence exit profile defined for Basque secondary school students. Firstly, it comprises a review of relevant research and theoretical foundation with regard to digital competence, focusing on the EKI educational resource for developing student digital competence in secondary education. Second, methodologically, the dissertation uses the exploratory design as research method with a descriptive approach to study the aspects of integration of digital competence in EKI educational resource. Secondary school students’ digital competence was in this study operationalised through three theoretically interrelated concepts; educational resource subjectlevel, digital competence area and digital competence proficiency level. Thirdly, the main research question has been operationalized through four sub-questions and each of them have been explored through an individual sub-study. The findings demonstrate the complex process to achieve the digital competence exit profile in secondary education using the EKI educational resource. Although all digital competence areas were identified through the activities, not all the areas are developed in the same way. In addition, while analysing the activities by school subject and digital competence area, results showed that some school subjects could facilitate the development of digital competences.en
dc.description.abstractTeknologiaren eta digitalizazioaren aro honetan, eskolaren erronka nagusienetako bat da konpetentzia digitalaren garapena; egungo ikasleek prestakuntza behar dute gizartearen premia/eskaera berrietara egokitzeko. Euskal Autonomi Erkidegoan, konpetentzia digitalaren irteeraprofil bat zehaztu da Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikasleentzat, eta hori garatzeko, Ikastolen Elkarteak Eki izeneko hezkuntza baliabide berria sortu eta erabiltzen du. Gutxi dira konpetentzia digitala lantzeko hezkuntza-baliabidea kontuan hartu dituzten ikerketak. EKI hezkuntza -baliabidea berrikuntzaren perspektibatik aztertzea izan da ikerketaren abiapuntua, zehatzago, DBHko ikasleen konpetentzia digitala garatzeko tresna gisa. Beti ere, konpetentzia digitala zeharkako konpetentziatzat definituz. Tesiaren helburu orokorra bigarren hezkuntzako euskal ikasleentzat definitutako konpetentzia digitalaren irteera-profila lortzeko Eki hezkuntza-baliabidearen erabilera nahikoa den aztertzea da. Ikerketaren helburua erdiesteko, konpetentzia digitalaren arloko ikerketen eta oinarri teoriko garrantzitsuen berrikuspena egin da, bigarren hezkuntzako ikasleen konpetentzia digitala garatzeko Eki hezkuntza-baliabidea oinarri hartuz. Bigarrenik, metodologikoki, tesian esplorazio-diseinua erabili da ikerketa-metodo gisa, ikuspegi deskribatzailetik, konpetentzia digitala Eki hezkuntza-baliabidean integratzen den aztertzeko. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikasleen konpetentzia digitala teorikoki osagarri diren hiru kontzepturen bidez operatibizatu da azterlan honetan: irakasgaiaren mailako hezkuntza-baliabidea, konpetentzia digitalaren arloa eta konpetentzia digitalaren maila. Hirugarrenik, ikerketaren galdera nagusiari erantzuteko, lau azpi-galdera xehetu dira, eta galdera bakoitza banakako azpi-azterlan baten bidez ikertu da. Eki hezkuntza-baliabidearen bidez konpetentzia digitalaren irteera-profil osoa betetzeko prozesu konplexua erakutsi dute emaitzek. Jardueren bidez konpetentzia digitaleko arlo guztiak identifikatu diren arren, arlo guztiak ez dira modu berean garatu. Gainera, jarduerak eskola-irakasgaiaren eta konpetentzia digitalaren arloaren arabera aztertzean, zaila izan da zehaztea zergatik errazten duten eskolako irakasgai batzuek konpetentzia digitalen garapena.eu
dc.description.abstractLa competencia digital se ha convertido en un componente vital de la educación en el siglo XXI y, como tal, los estudiantes necesitan ser formados para satisfacer sus demandas. En el País Vasco el Gobierno Vasco ha definido un perfil de salida de la competencia digital para los alumnos de secundaria, que se pretende utilizar junto a un recurso educativo de nueva creación denominado EKI. Son escasas las investigaciones que tienen en cuenta un recurso educativo para tratar la competencia digital. El estudio parte de la premisa de que el recurso educativo EKI es un recurso educativo innovador mediante el cual los alumnos de secundaria desarrollan su competencia digital, y que la competencia digital se considera una competencia transversal para los alumnos de secundaria. El objetivo general de la tesis es analizar si el uso del recurso educativo EKI es suficiente para alcanzar el perfil de salida de la competencia digital definido para el alumnado vasco de secundaria. En primer lugar, se realiza una revisión de las investigaciones y fundamentos teóricos relevantes en materia de competencia digital, centrándose en el recurso educativo EKI para el desarrollo de la competencia digital del alumnado de secundaria. En segundo lugar, metodológicamente, la tesis utiliza el diseño exploratorio como método de investigación con un enfoque descriptivo para estudiar los aspectos de la integración de la competencia digital en el recurso educativo EKI. La competencia digital de los estudiantes de secundaria se operativizó en este estudio a través de tres conceptos teóricamente interrelacionados: recurso educativo a nivel de asignatura, área de competencia digital y nivel de competencia digital. En tercer lugar, la pregunta principal de la investigación se ha operacionalizado a través de cuatro sub-preguntas y cada una de ellas se ha explorado mediante un sub-estudio individual. Los resultados demuestran el complejo proceso para cumplir con todo el perfil de salida de la competencia digital a través del recurso educativo EKI. Aunque se identificaron todas las áreas de competencia digital a través de las actividades, no todas las áreas se desarrollan de la misma manera. Además, al analizar las actividades por asignatura escolar y área de competencia digital, fue difícil saber por qué algunas asignaturas escolares facilitan el desarrollo de las competencias digitales.es
dc.format.extent143en
dc.language.isoengen
dc.publisherMondragon Unibertsitatea. Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateaen
dc.rights© Itziar García Blázquezen
dc.subjectDigital competenceen
dc.subjectSecondary school studentsen
dc.subjectEKI educational resourceen
dc.subjectTeaching materialen
dc.subjectSecondary educationen
dc.subjectKonpetentzia digitalaeu
dc.subjectBigarren hezkuntzako ikasleakeu
dc.subjectEKI hezkuntza-baliabideaeu
dc.subjectIrakaskuntza-materialaeu
dc.subjectBigarren hezkuntzaeu
dc.subjectCompetencia digitales
dc.subjectAlumnos de secundariaes
dc.subjectRecurso educativo EKIes
dc.subjectMaterial didácticoes
dc.subjectEducación secundariaes
dc.titleStudents’ digital competence: Basque secondary school students’ digital competence development through EKI educational resourceen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen
dcterms.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen
local.contributor.groupBerrikuntza eta esku-hartzea hezkuntza inklusiboaneu
local.description.degreeDoktoretza programa Berrikuntza eta esku-hartzea hezkuntzaneu
local.description.responsabilityLehendakaria: Fco. Javier Carrera Farran dk. (Universitat de Lleida); Idazkaria: Nagore Ipiña Larrañaga dk. (MU); Bokala: Virginia Larraz Rada dk. (Universitat d’Andorra)eu
local.identifier.doihttps://doi.org/10.48764/5h1v-3m04
local.contributor.otherinstitutionUniversitat Jaume Ica
oaire.format.mimetypeapplication/pdf
oaire.file$DSPACE\assetstore


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Simple record