Simple record

dc.rights.license*
dc.contributor.advisorAurrekoetxea Narbarte, Jon
dc.contributor.advisorIturrospe Iregi, Aitzol
dc.contributor.authorDomínguez-Macaya López, Ander
dc.date.accessioned2020-07-06T10:46:04Z
dc.date.available2020-07-06T10:46:04Z
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-05-20
dc.identifier.otherhttps://katalogoa.mondragon.edu/janium-bin/janium_login_opac.pl?find&ficha_no=159217en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11984/1777
dc.descriptionMención DOCTOR INTERNACIONALes
dc.description.abstractThe increase in the use of composite materials in recent years has led the industry into the development of new composite manufacturing processes, like the 3D ultraviolet pultrusion. These new manufacturing processes usually reduce manufacturing costs, cycle time or both. Ensuring the quality of the parts manufactured with these new processes is critical. Therefore, it is necessary to gain knowledge on these manufacturing processes, especially on the behavior of the material during the cure. To monitor these processes, the development of new non-destructive inspection techniques is required. For the 3D ultraviolet pultrusion, the use of non-contact non-destructive testing is necessary. Moreover, for structural parts, ensuring the required mechanical properties gives added value to the part. In this thesis, the viability of air-coupled ultrasonics for plate-like fiber reinforced parts manufacturing is evaluated. At first, isotropic materials are evaluated, considering the ultraviolet cure of a vinyl ester resin. Air-coupled ultrasonics has proved to be fast enough to follow the ultraviolet cure, with quasi-normal ultrasonic spectroscopy. Then, the mechanical properties in fiber reinforced polymers with air-coupled ultrasonics are evaluated. The optimal set-up to generate leaky Lamb waves in plates with different properties is defined. Air-coupled ultrasonics showed that is what difficult to generate Lamb modes with different velocities, although it was possible with a mixed air-coupled laser ultrasonics set-up. Last, leaky Lamb waves where used with air-coupled ultrasonics to evaluate the properties of a fiber reinforced polymer during the thermal cure. The stiffness tensor of the composite was measured during the cure observing the largest variation at the last stages of the cure. The main conclusion of this thesis is that the potential of air-coupled ultrasonics to monitor the fiber reinforced manufacturing processes is elevated. It can presents both the speed required to monitor fast curing processes like ultraviolet cure, with single measurements in less than a second; and the ability to characterize the full matrix of an orthotropic fiber reinforced polymer, through the use of micromechanical models. Air-coupled ultrasonics can be used to characterize the properties of materials with different geometries, like curves or hollow.en
dc.description.abstractMaterial konposatuen erabileraren hazkundeak azken urteetan, material konposatuetarako fabrikazio prozesu berriak garatzera bultzatu du industria, esaterako, 3D pultrusio ultramorea. Fabrikazio prozesu berri hauek, oro har, kostuak, zikloaren denbora edota biak murrizten dituzte. Prozesu berri hauekin fabrikatutako piezen kalitatea bermatzea ezinbestekoa da. Hori dela eta, beharrezkoa da fabrikazio prozesu horien inguruko ezagutza lortzea, batez ere materialak ontzeko garaian. Prozesu horien jarraipena egiteko, suntsitzaileak ez diren ikuskapen teknika berriak garatzea beharrezkoa da. 3D pultrusio ultramorearentzako, beharrezkoa da kontaktu gabeko teknika ez suntsitzaileak erabiltzea. Gainera,pieza estrukturalen kasuan, beharrezkoak diren propietate mekanikoak bermatzeak balio erantsia ematen dio piezei. Tesi honetan zuntzekin indartutako polimerozko plaka motako piezak, airez akoplaturiko ultrasoinuarekin erabiltzeko bideragarritasuna ebaluatu da. Hasieran, material isotropoak ebaluatu dira, binilester erretxina baten ontze ultramorea kontuan hartuta. Airearen akoplamenduarekin egindako ultrasoinuek ultravioleta ontzea jarraitu ahal izateko nahikoa azkarra dela frogatu da, ultrasoinuen espektroskopia bidez, angelu ia normala dela medio. Ondoren, airezko ultrasoinuekin zuntzekin indartutako polimerozko plaken propietate mekanikoak ebaluatzen dira. Airez akoplaturiko ultrasoinuekin Lamb uhinak sortzeko konfigurazio hoberena ebaluatzen da, propietate desberdinak dituzten plakekin. Airearen akoplamenduaerabiltzen duten ultrasoinuek agerian uzten dute zaila dela abiadura ezberdineko Lamb moduak sortzea, baina laser eta airezko ultrasoinuen konfigurazio mistoarekin posible izan zen. Azkenik, airez sorturiko Lamb uhinak erabili dira ontze termikoan zuntzez indartutako polimero baten propietateak zehazteko. Material konposatuko zurruntasuna ontze garaian neurtu zen, ontzearen amaieran aldakuntza handienak ikusiz. Tesi honen ondorio nagusia hauxe da: airez akoplaturiko ultrasoinuekin zuntzekin indartutako polimerozko fabrikazio prozesuak kontrolatzeko duen potentziala handia dela. Bai ultramore ontze prozesu azkarra bezalako prozesuetan, behar den abiadura izan dezake, segundo bat baino gutxiagoko neurketekin; eta zuntz indartutako polimero baten zurruntasunaren matrize neurtzeko gaitasuna, eredu mikromekanikoak erabiliz. airez akoplaturiko ultrasoinuekin geometria ezberdinekin materialen propietateak neurtzeko erabil daitezke, kurbatuak eta hutsak adibidez.eu
dc.description.abstractEl aumento en el uso de materiales compuestos en los últimos años ha llevado a la industria al desarrollo de nuevos procesos de fabricación de maetriales compuestos, como la pultrusión ultravioleta 3D. Estos nuevos procesos de fabricación, generalmente reducen los costes, el tiempo de ciclo o ambos. Garantizar la calidad de las piezas fabricadas con estos nuevos procesos es fundamental. Por lo tanto, es necesario obtener conocimiento sobre estos procesos de fabricación, especialmente sobre el comportamiento del material durante el curado. Para monitorizar estos procesos, se requiere el desarrollo de nuevas técnicas de inspección no destructivas. Para la pultrusión ultravioleta 3D, es necesario el uso de pruebas no destructivas sin contacto. Además, para las partes estructurales, garantizar las propiedades mecánicas requeridas da un valor añadido a la parte. En esta tesis, se evalúa la viabilidad de los ultrasonidos con acoplamiento por aire para la fabricación de piezas reforzadas con fibra de tipo placa. Al principio, se evalúan los materiales isotrópicos, considerando el curado ultravioleta de una resina viniléster. Los ultrasonidos con acoplamiento por aire han demostrado ser lo suficientemente rápidos como para seguir el curado ultravioleta, por medio de espectroscopía ultrasónica en angulo quasi-normal. Después, se evalúan las propiedades mecánicas en los polímeros reforzados con fibra con ultrasonidos con acoplamiento por aire. Se define la configuración óptima para generar ondas de Lamb por aire, en placas con diferentes propiedades. Los ultrasonidos con acoplamiento por aire demostraron que es lo difícil generar modos de Lamb con diferentes velocidades, aunque fue posible con una configuración mixta de ultrasonidos láser y con acomplamiento por aire. Por último, las ondas de Lamb por aire se han utilizado con los ultrasonidos con acoplamiento por aire para evaluar las propiedades de un polímero reforzado con fibra durante el curado térmico. El tensor de rigidez del material compuesto se midió durante el curado observando las mayores variaciones al final del curado. La principal conclusión de esta tesis es que el potencial de los ultrasonidos con acoplamiento por aire para monitorear los procesos de fabricación reforzados con fibra es elevado. Puede presentar tanto la velocidad requerida para monitorizar procesos de curado rápido como el curado ultravioleta, con mediciones en menos de un segundo; y la capacidad de caracterizar la matriz de rigidez ortotrópica de un polímero reforzado con fibra, mediante el uso de modelos micromecánicos. Los ultrasonidos con acoplamiento por aire se pueden usar para caracterizar las propiedades de materiales con diferentes geometrías, tanto curvas como huecas.es
dc.format.extent112 p.en
dc.language.isoengen
dc.publisherMondragon Unibertsitatea. Goi Eskola Politeknikoaen
dc.rights© Ander Dominguez-Macaya Lopezen
dc.rights.uri*
dc.titleAir coupled ultrasonic inspection of fiber reinforced composite materialses
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen
dcterms.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen
local.contributor.groupTecnología de plásticos y compuestoses
local.description.responsabilityPresidencia: António Torres Marques (Universidade do Porto); Vocalía: Gerardo Aranguren Aramendía (UPV/EHU); Vocalía: Idurre Saez de Ocariz Granja (Centro de Tecnologías Aeronáuticas); Vocalía: Jorge Jaime Camacho Sosa (Consejo Superior de Investigaciones Científicas); Secretaría: Laurentzi Aretxabaleta Ramos (Mondragon Unibertsitatea)es
local.contributor.otherinstitutionUniversidade do Portoes
local.contributor.otherinstitutionUPV/EHUes
local.contributor.otherinstitutionCentro de Tecnologías Aeronáuticases
local.contributor.otherinstitutionConsejo Superior de Investigaciones Científicases


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Simple record